Peyronieho nemoc 

ANDROGEOS

ANDROGEOS

Soukromé urologické a andrologické zdravotnické zařízení ANDROGEOS nabízí pacientům moderní léčebné postupy v souladu s nejnovějšími poznatky světové medicíny.

V léčbě Peyronieho nemoci používáme mnoho metod, bohužel prozatím neexistuje konsenzus léčby. Prognóza zachování sexuální funkce je dobrá v případě, že je léčba zahájena do 6 měsíců od počátku příznaků.

První specifická léčba peyronieho nemoci je Xiapex.

K cílům medikamentózní léčby patří zmírnění bolestí, ústup deprese z nemoci, omezení tvorby plaků a jejich stabilizace, úprava poruchy erekce a zlepšení deformit. Velký počet doporučených léčebných postupů svědčí o tom, že výsledky léčby nejsou zdaleka ideální. Perorální terapie je léčba první volby, její využití je ideální v počátečních stadiích.

Intralézionální terapie je vyhrazena pro pacienty, neodpovídající na perorální léčbu, ve srovnání s ní má větší přínos v léčbě zakřivení penisu.

Použití mimotělní rázové vlny rezervujeme pro pacienty s reziduálními deformitami po orální nebo injekční terapii. Radioterapie může být přínosná u přetrvávajících bolestí a u starších nemocných.

Velmi léčbou je chirurgický zákrok, je však velmi důležité spolu s pacientem pečlivě zvážit indikaci, komplikace i vedlejší účinky této léčby.

 
Léčba poruchy erekce fokusovanou rázovou vlnou (You Tube, španělsky, anglické titulky)
Rozhovor s prof. Larsem Lundem z Dánska o léčbě poruchy erekce fokusovanou rázovou vlnou (You Tube, dánsky, anglické titulky)
Rozhovor s dr. Johnem Aquinem z Kanady o léčbě poruchy erekce fokusovanou rázovou vlnou (You Tube, anglicky)
Rozhovor s dr. Muratem Celtikem z Turecka o léčbě poruchy erekce fokusovanou rázovou vlnou (You Tube, turecky, anglické titulky)